La bona sort és l'oportunitat
trobant-se amb la pràctica